„Zálohujeme pomocou RAIDu“

Keď navštevujem potenciálnych klientov, vždy sa ich pýtam, akým spôsobom majú momentálne riešené zálohovanie. Odpovede bývajú skutočne rôznorodé, no v tomto článku by som rád venoval pozornosť jednej konkrétnej z nich, ktorú mi občas klienti povedia: „U nás zálohujeme pomocou RAIDu.“ V prvom rade je nutné presne objasniť, čo to ten RAID vlastne je. Táto skratka […]

Prečo je dôležité zálohovať dáta?

Pri komunikácii s klientami sa pomerne často stretávam s tým, že zálohovanie neriešia buď vôbec, alebo sem-tam zálohujú manuálne. Je to vôbec dôležité? V tomto článku skúsime na túto otázku odpovedať. Čo sú to dáta Slovo dáta je pôvodne cudzí výraz a jeho slovenský ekvivalent sú údaje. V počítačovej terminológii sú to akékoľvek kúsky informácií […]

Funkcie vs. stabilita

Pred nedávnom bola vydaná nová verzia operačného systému pre iZariadenia, konkrétne č. 8. Pribudli nové funkcie, no zároveň sa objavilo niekoľko pomerne závažných chýb, ktoré museli byť narýchlo opravované. Preto z toho plynie isté ponaučenie. V prvom rade sa každý užívateľ musí rozhodnúť, čo je preňho dôležitejšie: funkcie alebo stabilita?