Kontakt

Aariadne Solutions, s.r.o.
187
900 68 Plavecký Štvrtok

E-mail: marketing@aariadne.com
Mobil: +421 (0) 905 694 164

Bankové spojenie: 5022149650/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK0209000000005022149650
BIC: GIBASKBX

Obchodný register: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=38044&SID=2&P=0

Kontaktný formulár

Náš tím

6eb3adc9aad44fc29b16f77e624cc0e6

Filip Sakáloš
Výkonný riaditeľ, konateľ