Analýza stavu IT

 

Prehľad o stave vášho IT

Pomocou našej komplexnej analýzy získate dokonalý prehľad o tom, či sú vaše počítače v dobrom stave a či sieť funguje správne.

Konkrétne riešenia

K jednotlivým počítačom a zariadeniam vám vždy navrhneme konkrétne riešenia, ktoré dokáže vykonať akýkoľvek IT technik. Tieto kroky nielen zlepšia funkčnosť daných zariadení, ale zabránia prípadným problémom ako je napríklad strata firemných dát.

Správa o výsledku

Po vykonaní analýzy obdržíte správu o výsledku, v ktorej je zdokumentovaný stav a všetky konkrétne kroky pre dané PC a zariadenia. Túto správu môžete použiť ako podklad pre realizáciu týchto krokov.

 

Ušetrené peniaze

Pokiaľ vykonáte kroky uvedené v analýze, zabránite nemalým finančným stratám v dôsledku zlyhania počítačov alebo straty dát.

Cena analýzy (bez DPH):
20 € / 1 PC
30 € / 1 server
V prípade uzatvorenia zmluvy o dlhodobej spolupráci je analýza zadarmo.