Do you plan to create an application?

LEAVE IT TO US

We’ll create a tailored app for you!

Which types of applications do we offer?

Tailored Application

That means that it’s enough if you come to us with your vision.

We will go through the proposal, content and at end the design of the application itself, in order to suit your requirements. As we mentioned earlier, communication is most important at us, so we will handle all details together to a point, where you say that this is what you want!

Your Own Application

Do you have your own idea of an application, but nobody to execute it?

You are on the right place by us. If you already have your idea, we will help you execute it. We want to simplify the whole process for both you and us, therefore we’ll be there for you when you’ll have any requirements. 

So, do you go for it?

Plánujete vytvoriť aplikáciu?

Nechajte to na nás

Vytvoríme vám aplikáciu na mieru!

Aké druhy aplikácií ponúkame?

Aplikácia na kľúč

To znamená, že stačí ak prídete len vy a vaša vízia. 

Spolu preberieme návrh, obsah a nakoniec aj samotný dizajn aplikácie, tak aby vyhovoval vaším požiadavkám. Ako sme už spomínali, komunikácia je u nás prvoradá takže všetky detaily spolu budeme riešiť až do stavu, kedy si poviete, že toto je to čo chcete!

Aplikácia po svojom

Máte vlastný návrh aplikácie, ale nemáte nikoho, kto by ho uskutočnil?

U nás ste na správnom mieste. Ak už svoj návrh máte radi vám pomôžeme ho uskutočniť. Chceme vám aj nám celý priebeh tvorenia uľahčiť, preto tu pri každej požiadavke budeme pre vás. 

S akými programovacími jazykmi / frameworkmi pracujeme?

Zaoberáme sa prevažne vývojom aplikácií v React, React Native, ExtJS, Angular, Node.js, Vue.

Naše služby vždy prispôsobujeme tak, aby vyhovovali potrebám vášho projektu.

Nižšie uvedené kategórie slúžia iba na priblíženie rozsahu poskytovaných služieb.

Tak ako, idete do toho?