„Zálohujeme pomocou RAIDu“

Keď navštevujem potenciálnych klientov, vždy sa ich pýtam, akým spôsobom majú momentálne riešené zálohovanie. Odpovede bývajú skutočne rôznorodé, no v tomto článku by som rád venoval pozornosť jednej konkrétnej z nich, ktorú mi občas klienti povedia: „U nás zálohujeme pomocou RAIDu.“ V prvom rade je nutné presne objasniť, čo to ten RAID vlastne je. Táto skratka […]

Prečo je dôležité zálohovať dáta?

Pri komunikácii s klientami sa pomerne často stretávam s tým, že zálohovanie neriešia buď vôbec, alebo sem-tam zálohujú manuálne. Je to vôbec dôležité? V tomto článku skúsime na túto otázku odpovedať. Čo sú to dáta Slovo dáta je pôvodne cudzí výraz a jeho slovenský ekvivalent sú údaje. V počítačovej terminológii sú to akékoľvek kúsky informácií […]