Server vo firme alebo externe?

V dnešnej dobe, keď sa rozmáhajú tablety, rôzne úložiská dát a celkovo sa zvyšuje mobilita užívateľov, je vhodné si položiť otázku, či je lepšie mať vlastný server vo firemných priestoroch alebo využiť externé riešenie od špecialistov. Je to dané hlavne tým, že so stúpajúcim počtom zariadení sa zvyšujú aj požiadavky na samotnú sieť a servery.

Mozilla Firefox a Thunderbird pre firmy

Používate Firefox alebo Thunderbird vo vašej firme? Ak áno, možno ste sa stretli s tým, že posledný rok sú tieto aplikácie nadmieru aktualizované – niekedy aj o dve celé verzie v relatívne krátkom období. Pravdou je, že toto často spôsobuje problémy a nefunkčnosť niektorých web stránok alebo e-mailových nastavení.

Pevný počítač alebo notebook?

Neraz si mnohí zamestnávatelia kladú otázku, či je vhodnejšie zabezpečiť zamestnancom pevný pracovný počítač alebo notebook. V tomto článku si povieme výhody a nevýhody oboch riešení.

Bezpečnosť pri používaní e-mailov

V dnešnej dobe sa elektronická pošta rozšírila natoľko, že mnohí z nás tento spôsob komunikácie používajú najmä v práci denne. Do akej miery je však takáto komunikácia bezpečná a koľko v nej môžeme napísať bez obáv zo zneužitia jej obsahu?

Stav firemných počítačov

Pri svojej práci správcu siete som sa neraz stretol s tým, že riaditeľ firmy nemal žiaden prehľad o tom, v akom stave sú jeho počítače, prípadne sieť. Potrebuje to však skutočne vedieť?