IT SLUŽBY

Vyskytol sa problém s Vašim počítačom?
Máte firmu, alebo ste živnostníkom?
A čo tak architekti, fotografi, alebo účtovníci?
Vieme, že si nemôžete dovoliť strácať veľa času tým, že pôjdete svoj počítač , alebo iné zariadenie odniesť do opravy.
My to chápeme a preto sme pre Vás pripravili možnosť jednorázových IT služieb!

Čomu sa venujeme?

Riešenie krízových situácií s IT

• diagnostika a návrh riešenia problému
• nastavenie zariadení po výpadku, alebo zlyhaní
• komunikácia s poskytovateľmi internetu, webhostingu, e-mailov a pod.

Inštalácia a nastavenie počítačov, zariadení a siete

• inštalácia a nastavenie nových počítačov a zariadení
• aktualizácia systémov a softwéru, inštalácia aplikácií, odstraňovanie problémov s existujucími zariadeniami
Predaj IT infraštruktúry a zariadení na základe analýzy potrieb zákazníka

• zistenie existujucého stavu a jeho porovnanie s reálnymi potrebami zákazníka
• návrh fungujúceho a efektívneho riešenia, ktoré zákazníkovi umožní dosahovať lepšie výsledky pomocou IT
• samotný nákup a dodanie potrebných počítačov a zariadení
Školenia užívateľov v základoch používania IT technológií

• znalosť a reálne pochopenie základov práce s počítačmi je dôležité pri predchádzaní rôznym záhadným problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s nimi