Pri komunikácii s klientami sa pomerne často stretávam s tým, že zálohovanie neriešia buď vôbec, alebo sem-tam zálohujú manuálne. Je to vôbec dôležité?

V tomto článku skúsime na túto otázku odpovedať.

Čo sú to dáta

Slovo dáta je pôvodne cudzí výraz a jeho slovenský ekvivalent sú údaje. V počítačovej terminológii sú to akékoľvek kúsky informácií zaznamenaných na pamäťovom médiu v počítači, prípadne mimo neho. Inými slovami, sú to jednotky a nuly. Tie však môžu reprezentovať čokoľvek, čoho si môžeme byť vedomí a je možné uložiť to na počítač. Pre niekoho sú to fotografie rodinnej oslavy alebo jeho zážitkov, pre firmu to môžu byť napríklad predajné a výrobné postupy.

Všetky tieto údaje sú zaznamenané formou jednotiek a núl. Napríklad slovo jablko je v počítači uložené takto:

011010100110000101100010011011000110101101101111

Ak z tohto kódu vymažete čo i len jedno číslo, slovo jablko vám už počítač nebude vedieť nahrať.

Môžete si to vyskúšať tu: http://www.binaryhexconverter.com/binary-to-ascii-text-converter (stačí skopírovať čísla zhora do formulára vľavo)

Kde sú dáta uložené

Keď v textovom editore (akým je napríklad Microsoft Word) napíšete akékoľvek slovo alebo doň vložíte nejaký obrázok, tieto sa pomocou niekoľkých vrstiev pomerne komplikovaných mechanizmov uložia práve vo forme jednotiek a núl na pamäťové médium, zvyčajne takzvaný pevný disk.

Úlohou pevného disku je uchovať údaje aj v čase, kedy počítač nie je pripojený do elektrickej siete.

Aj vaše konto na sociálnych sieťach (napr. Facebook) sa konečnom dôsledku nachádza niekde vo svete na pevnom disku.

Základný problém

Pri komplikovanosti daných mechanizmov ma niekedy samého udivuje, že to väčšinou funguje. No v mnohých prípadoch stačí, aby zlyhal čo i len jeden mechanizmus ukladania dát a dôjde k poškodeniu celého súboru. Napríklad by vám textový editor vypísal hlášku, že dokument, ktorý ste predtým uložili, už nie je možné otvoriť.

Takisto samotné pevné disky sú iba elektronické zariadenia, ktoré sa môžu pokaziť. Keď k tomu dôjde, často už nie je možné nijako dané dáta obnoviť. Môžete ho skúsiť poslať do profesionálneho laboratória, kde však úspech nie je zaručený a tiež vás to bude stáť nemalé peniaze.

Obr. 1 – Poškodenie pevného disku v dôsledku mechanickej závady

Ďalším faktorom je ten ľudský. Stačí aby sa niekto pomýlil a súbor prepísal, prípadne v ňom urobil takú chybu, že si k tomu musí sadnúť poverený pracovník a ručne opäť zapísať potrebný obsah. Ak sa to deje vo firme, môže to v určitých prípadoch položiť organizáciu na kolená — pozastavenie výroby alebo predaja má často devastačné následky, aj keď to je iba na jeden deň.

Netreba tiež zabúdať na určitú štatistickú pravdepodobnosť krádeže, prípadne prírodných živlov.

„Zálohujeme manuálne a to stačí“

Tento argument počujem pomerne často. Klient zálohuje na externý disk manuálne a povie, že to takto stačí.

No s manuálnym zálohovaním sú dva pomerne zásadné problémy. Prvým je, že sa takmer nikdy nerobí v krátkych časových intervaloch. V „ideálnom“ prípade je to raz týždenne. No stratiť týždeň produkcie môže byť pre mnoho firiem tvrdá rana.

Druhý problém je, že aj keď je manuálne zálohovanie dohodnuté napríklad smernicou, vždy závisí od nejakého ľudského faktora. Poverená osoba na to nesmie zabudnúť, prípadne nesmie byť PN, inak to nebude mať kto vykonať. Alebo dá výpoveď a nový pracovník sa k tomu ešte nedostal. Jednoducho povedané, manuálne zálohovanie je z určitého pohľadu horšie ako žiadne, pretože poskytuje pocit istoty, ktorý však nie je skutočný.

Obr. 2 – Manuálne zálohovanie na externý disk

Čo s tým?

Ak berieme do úvahy všetky horeuvedené okolnosti, je potrebné nájsť spôsob, ako svoje dáta ochrániť. Najistejším riešením je dané dáta zálohovať automaticky. To znamená vytvoriť ich identickú kópiu a tú uložiť na iné miesto — doslova fyzicky — a tým pádom sa ochrániť pred prípadnou stratou dát, nech už jej príčinou bolo čokoľvek.

Existuje mnoho spôsobov, ako zálohovať, pričom niektoré z nich sú efektívnejšie, niektoré menej. My sme vyvinuli unikátne riešenie, ktoré vykoná zálohy automaticky a bez starostí. A o svoje dáta už nikdy neprídete.

Moja rada na záver: Začnite zálohovať teraz!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *