Keď vypadne elektrina

Nedávno som sa s našim klientom rozprával o tom, čo sa stane, keď im vo firme vypadne elektrina. Nech sme sa na to pozerali akokoľvek, dospeli sme k záveru, že v zásade nič nefunguje. Databázový softvér, e-maily, internet. To všetko nevyhnutne potrebujú a výpadok prúdu zastaví celú produkciu. Faktom je, že ak naozaj vypadne elektrina […]

Stav firemných počítačov

Pri svojej práci správcu siete som sa neraz stretol s tým, že riaditeľ firmy nemal žiaden prehľad o tom, v akom stave sú jeho počítače, prípadne sieť. Potrebuje to však skutočne vedieť?