Keď navštevujem potenciálnych klientov, vždy sa ich pýtam, akým spôsobom majú momentálne riešené zálohovanie. Odpovede bývajú skutočne rôznorodé, no v tomto článku by som rád venoval pozornosť jednej konkrétnej z nich, ktorú mi občas klienti povedia: „U nás zálohujeme pomocou RAIDu.“

V prvom rade je nutné presne objasniť, čo to ten RAID vlastne je. Táto skratka pochádza z angličtiny a znamená Redundant Array of Independent Disks, čo sa dá preložiť ako Nadbytočné pole nezávislých diskov. Jednoducho povedané, tie isté dáta sa uložia na viacero diskov priamo pri ich zápise. Ak sú disky dva, tak pokiaľ jeden zlyhá, dáta ostávajú na tom druhom – to sa nazýva aj zrkadlenie. Celkový počet diskov a tiež počet tých, ktoré môžu zlyhať bez straty dát potom závisí od zvoleného typu RAIDu (pozn. autora: existuje aj typ RAIDu slúžiaci výhradne na zvýšenie rýchlosti zápisu a čítania dát, no tým sa v tomto článku nebudeme zaoberať).

Kde je teda problém? Už z povahy RAIDu vyplýva, že dáta sú chránené výhradne pred zlyhaním samotných pevných diskov a aj to iba v určitom počte. Ak je v zariadení päť diskov a môžu zlyhať dva, tak v prípade zlyhania tretieho už dôjde k strate dát. Ak sú všetky disky z rovnakej série, môžu zlyhať pomerne rýchlo za sebou. Ďalším problémom môže byť skrat v napájacom zdroji, ktorý „odpáli“ celé zariadenie, vrátane všetkých diskov. A v neposlednom rade netreba zabúdať ani na ľudský faktor – mnohokrát si užívateľ omylom vymaže dôležité dáta sám.

RAID je teda možné považovať iba za funkciu, ktorá zvyšuje toleranciu zlyhaní – niečo ako núdzový režim v aute. Keď nejaká súčiastka v motore zlyhá, riadiaca jednotka prepne do núdzového režimu a horko-ťažko dôjdete do najbližšieho servisu. Ak sa však pokazí aj niečo iné, zostanete stáť na mieste. A presne to je RAID: funkcia, ktorá trocha pomôže v prípade zlyhania diskov.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, RAID nemožno považovať za zálohu dát v akomkoľvek slova zmysle. Skutočnou zálohou je iba pravidelná, plne-automatická kópia dát na samostatné zariadenie. Viac sa môžete dozvedieť tu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *