how does it work?

The key is an uncomplicated system for setup, which continually creates backups of your computers and systems.

The real price IT devices failure is a complete paralysis of company operations, not speaking of financial losses.

How EXPENSIVE would your business be, if you would lose all the data stored on company computers?

TESTIMONIAL

Read a reference from our long-term, satisfied customer, who bought his first backup system Aarchive in 2005.

If you have decided to get our backup system as well, just send us a message!

ako to funguje?

Klúčom je užívateľsky nekomplikovaný systém, ktorý kontinuálne vytvára zálohy vašich počítačov a systémov.

 

Skutočná cena zlyhania techniky je kompletná paralýza chodu firmy, o finančných stratách nehovoriac.

Aké DRAHÉ pre vaše podnikanie by bolo, keby ste zo dňa na deň stratili dáta a údaje uložené na firemných počítačoch?

REFERENCIA

Prečítajte si referenciu od nášho dlhodobého, spokojného zákazníka, ktorý si v roku 2005 zakúpil náš zálohovací systém Aarchive.

Ak ste sa aj vy rozhodli pre náš zálohovací systém Aarchive, stačí nám napísať!